Monthly Archives: June 2016

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 134: 行 (a merge)

sponsored links

 

Kanji 134

Kun-yomi: い(く) (i(ku))、ゆ(く) (yu(ku))、おこな(う) (okona(u))

On-yomi: コウ (kou)、ギョウ (gyou)、アン (an)

 

猿太郎は学校へ毎日行きます。

Sarutarou wa gakkou e mainichi ikimasu.

Sarutarou merge la școală în fiecare zi.

 

iku blog

sponsored links

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 133: 考 (a gândi)

 

Kanji 133

Kun-yomi: かんが(える) (kanga(eru))、かんが(え) (kanga(e))

On-yomi: コウ (kou)

 

猿太郎の考えはユニークです。

Sarutarou no kangae wa yuni-ku desu.

Modul de gândire a lui Sarutarou este unic.

 

kangae blog

Category: K