Category Archives: O

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 463: 覚 (a reține)

sponsored links

Kanji 463

Kun-yomi: おぼ(える) (obo(eru))、さ(ます) (sa(masu))、さ(める) (sa(meru))

On-yomi: カク (kaku)

 

猿太郎は漢字を覚える。

Sarutarou wa kanji wo oboeru.

Sarutaro memorează kanji.

 

oboeru-blog

sponsored links

Învață Kanji în fiecare zi – Kanji 452: 億 (o sută de milioane)

Kanji 452

On-yomi: オク (oku)

 

猿太郎は1億円持っている。

Sarutarou wa ichioku-en motte iru.

Sarutaro are 100 milioane de yeni.

 

oku-blog